Dokumenty do pobrania na Szkołę Letnią dla studentów i doktorantów pt. "Zrównoważone i cyrkularne zarządzanie zasobami wodnymi"

Dokumenty należy pobrać, podpisać w odpowiednich miejscach i przesłać poprzez formularz rejestracyjnych.