Use of Natural Sorbents in the Processes of Removing Biogenic Compounds from the Aquatic Environment

Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem dotyczącym wykorzystania naturalnych sorbentów w procesach usuwania związków biogennych ze środowiska wodnego, napisanym przez Dr hab. Marzenę Smol, prof. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Dr Dariusza Włókę z firmy Green Back sp. z o o. Ltd.

Pełną wersję artykułu można znaleźć pod linkiem: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/11/6432