1 miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Jarocin za "Modernizację gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin"

2 miejsce: Ecco Logic Sp. z o.o. za produkt "Sin Stop" - preparat skutecznie obniżający poziom biogenów w wodzie jednocześnie zwalczający sinice i ich zakwit

3 miejsce: Aquanet SA za przedsięwzięcie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Wyróżnienie: KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. za projekt „BLUE BRIDGE” - układ odzysku wody ze ścieków komunalnych składający się z instalacji odzysku wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rurociągu przesyłowego

Szanowni Państwo
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom za wzięcie udziału w konkursie
 "wodoGOZowanie w przedsiębiorstwach" 
na najlepszy projekt/przedsięwzięcie/technologię/produkt, który wpisuje się w tematykę cyrkularnego wykorzystania zasobów wodnych. 

Celem konkursu było docenienie przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem technologii cyrkularnych oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonego gospodarowania zasobami wody oraz wdrażania idei gospodarki o obiegu zamkniętym

Termin poinformowania uczestników o wynikach konkursu: 15 kwietnia 2024 r.
Termin oficjalnego ogłoszenia wyników: 24 kwietnia 2024 (podczas konferencji podsumowującej projekt wodoGOZowanie w praktyce https://www.cewater.eu/ - zachęcamy do rejestracji na konferencję)

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są certyfikaty udziału w konkursie, a dla zwycięzców nagrody.
Organizator nie przewiduje nagród finansowych.