Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk

Lider projektu

Liderem Projektu jest Pracownia Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, która prowadzi badania z zakresu zarządzania i inżynierii środowiska oraz biotechnologii. Pracownia uczestniczy w międzynarodowych projektach (Horizon 2020, EIT Raw Materials, NAWA) związanych z gospodarką zasobami i odpadami, w tym opracowywaniem rekomendacji (map drogowych) dla wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu, zrównoważonego rozwoju, GOZ i innych.

Aquateam COWI

Partner

Aquateam COWI jest specjalistyczną grupą badawczo-rozwojową działającą w sektorze wodno-kanalizacyjnym oraz w sektorze gospodarki odpadowej. Firma ma status instytucji badawczej i koncentruje się na badaniach stosowanych oraz doradztwie. Prowadzi własne projekty badawcze jak i współpracę na szeroką skalę z innymi instytucjami badawczymi i uniwersytetami. Dostarcza rozwiązania i opracowania, prowadzi badania (R&D) oraz konsultacje i doradztwo w projektach środowiskowych.

GreenBack Ltd.

Partner

Przedsiębiorstwo Greenback Sp. z o.o. zostało założone w 2012 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze na innowacyjne usługi i produkty z zakresu biotechnologii środowiskowej. Główne specjalizacje firmy to: działalność badawczo-rozwojowa, produkcja, sprzedaż i dystrybucja produktów i rozwiązań ekologicznych a także projektowanie i realizacja prac związanych z remediacją gleb i zbiorników wodnych.

Fundacja Optimus

Partner

Głównymi obszarami zainteresowań Fundacja Optimus są projekty wsparcia dla potrzebujących. Działalność oparta jest na współpracy z ośrodkami pomocy społecznej dla osób starszych, niepełnosprawnych, placówkami oświatowymi i wolontariatami. Statutowymi celami fundacji jest m. in. udzielanie pomocy prawnej, społecznej, prowadzenie działalności na rzecz młodzieży, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.