Odzysk wody jako integralny obszar wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze wod-kan

Wdrażanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) stanowi nadrzędny cel polityki Unii Europejskiej (UE), który został wskazany w 2014 r. w pierwszym oficjalnym komunikacie dot. GOZ pt. Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program zero odpadów dla Europy (COM nr 398, 2014). W modelu GOZ główną uwagę poświęca się poprawie racjonalnej gospodarki zasobami pierwotnymi oraz zrównoważonej gospodarce zasobami wtórnymi (odpadami).

Cały tekst można przeczytać w kwartalniku Wodociągi Polskie - Pismo branżowe Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"  

ISSN 1506-171X, Marzec 2023 nr 23(77): https://wydawnictwa.igwp.org.pl/