Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Tematyką konkursu edukacyjnego dla dzieci będzie własna interpretacja dotycząca oszczędzania wody, oczyszczania ścieków, uzdatniania wody oraz roli obecności wody w organizmie człowieka i w środowisku w formie plakatu.


  • Data: 16.06.2023 00:00
  • Miejsce: Zator, Polska (Mapa)