Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Szkoła letnia online pt. "Zrównoważone i cyrkularne zarządzanie zasobami wodnymi". Szkoła dedykowana jest dla studentów kierunków związanych z ochroną i inżynierią środowiska, zarządzaniem środowiskiem i pokrewnych. REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.


  • Data: 24.05.2023 09:00 - 26.05.2023 14:00
  • Lokalizacja Wydarzenie online

Opis

Tematyka szkoły letniej:

✔ Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)
✔ Oczyszczanie ścieków
✔ Technologie odzysku wody
✔ Plan zarządzania ryzykiem w odzysku wody
✔ Nawadnianie roślin wodą z odzysku
✔ Postawy rolników do nawadniania roślin wodą z odzysku

Informacje ogólne:

Termin: 24-26 maja 2023
Język w jakim odbywać się będzie szkoła: polski
Koszt: bezpłatne
Miejsce: online
Ilość miejsc ograniczona
 Dla kogo? dla studentów i doktorantów
Zakończenie rejestracji: 8 maja 2023 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 10 i 12 maja 2023 r.

____


Ramowy program szkoły letniej
"ZRÓWNOWAŻONE I CYRKULARNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI"


Godzina

24 maja 2023

25 maja 2023

26 maja 2023

09.00-09.15

Wprowadzenie

Etyka w badaniach naukowych
Mgr inż. Gabriela Ważny

Praca w grupach

09.15-09.45

Przedstawienie uczestników

09.45-10.00

Praca w grupach

10.00-10.15

Warsztaty projektu PhosV4

“Building V4's resilience: Roadmap for Sustainable and Circular Phosphorus Management”

10.15-10.30

Przerwa

10.30-10.45

Gospodarka o obiegu zamkniętym
Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN

Przerwa

10.45-11.00

Praca w grupach

11.00-11.15

11.15-11.30

11.30-11.45

Oczyszczalnia ścieków
wirtualna wizyta studyjna
Dr inż. Zbigniew Kowalewski

Przerwa

11.45-12.00

12.00-12.15

Nawadnianie roślin wodą z odzysku
Dr Dariusz WłókaPrezentacje końcowe

12.15-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

13.00-13.15

Przerwa (obrady Jury)

13.15-13.30

Przerwa

Przerwa

Zakończenie, podsumowanie i ogłoszenie wyników szkoły letniej

13.30-13.45

13.45-14.00

14.00-14.30

Praca w grupach

Praca w grupach


14.30-15.00

15.00-15.30

Technologie odzysku wody
Mgr inż. Magdalena Andrunik

Plan zarządzania ryzykiem w odzysku wody
Dr inż. Klara Ramm

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

Praca w grupach

Praca w grupach

17.00-17.30


Szkoła Letnia została objęta Honorowym Patronatem przez Akademię Młodych Uczonych