Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie w formie stacjonarnej pt. Woda – najważniejszy surowiec na ziemi? Czy grozi nam deficyt wody?


  • Data: 03.06.2023 09:00 - 03.06.2023 17:00
  • Lokalizacja Lisów, Polska (Mapa)

Opis

Tematyka szkolenia:

✔ Działania Polski w zakresie problematyki suszy i niedoboru zasobów wodnych w środowisku
✔ Działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na rzecz zapobiegania deficytów wody
✔ Błękitno-zielona infrastruktura wiejska
✔ Dobre praktyki zagospodarowania i ponownego wykorzystania wód deszczowych/roztopowych w gospodarstwach domowych
✔ Woda młodym okiem – Warsztaty dla najmłodszych

Informacje ogólne:

✔ Termin: czerwiec 2023
✔ Koszt: bezpłatne
✔ Miejsce: stacjonarne
✔ Ilość miejsc ograniczona
✔ Rejestracja: wkrótce
✔ Dla kogo? ogółu społeczeństwa