Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw wod-kan na II bezpłatne szkolenie pt. Zarządzanie ryzykiem w odzysku wody przedsiębiorstwach sektora wodno-kanalizacyjnego, które odbędzie się w formie online.


  • Data: 25.01.2023 09:00 - 25.01.2023 13:00
  • Lokalizacja Wydarzenie online

Opis

Ogólna sytuacja w bilansie wodnym Polski wraz z możliwymi kierunkami poprawy sytuacji, funkcjonującymi rozwiązaniami oraz inspiracjami europejskimi i światowymi. Analiza i ocena ryzyka w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest zagadnieniem złożonym, uwzględniającym analizę potencjalnych zagrożeń i ich skutków oraz tzw. systemów (barier) bezpieczeństwa. Ryzyko jest pojęciem coraz częściej wpisywanym w legislację unijną. Pomaga zarządzać z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych, których nie da się wpisać do aktów prawnych. Zarządzanie oparte na ocenie ryzyka jest więc bardzo skutecznym mechanizmem. Wygłoszona podczas szkolenia teoria ryzyka zostanie oparta na aktach prawa UE i polskiego, w szczególności na rozporządzeniu UE 2020/741 w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody oraz nowej dyrektywie 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zajęcia warsztatowe obejmą ocenę ryzyka na podstawie konkretnego przypadku.

Szkolenie prowadzone będzie przez Panią dr inż. Klarę Ramm.

Termin: 25 stycznia 2023r., 9.00-13.00
Koszt: bezpłatne
Miejsce: online
Ilość miejsc ograniczona
Rejestracja: https://www.wodogozowanie.com/rejestracja

Projekt wodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) korzysta z dofinansowania o wartości 270 000 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest wzmocnienie transformacji w kierunku GOZ w zakresie cyrkularnego gospodarowania zasobami wodnymi.