Oczyszczanie ścieków

Dr inż. Zbigniew Kowalewski

Ścieki komunalne w ponad 90% składają się z wody, mało tego, była to woda starannie przygotowana przez zakład uzdatniania. Teraz zawiera liczne substancje organiczne i mineralne, pierwiastki, związki chemiczne oraz mikroorganizmy. Klasycznym sposobem na postępowanie z taką „zanieczyszczoną wodą” jest wprowadzenie jest do oczyszczalni ścieków, po czym, po serii procesów technologicznych, odprowadzenie do odbiornika – najczęściej pobliskiej rzeki. Pierwszym etapem oczyszczania ścieków są kraty i sita – mechaniczne metody oczyszczania, mają na celu wyeliminowanie największych zanieczyszczeń. W fazie mechanicznej następuje także eliminacja zawiesin, tłuszczy i dużych cząstek mineralnych. Tak przygotowane ścieki trafiają do bioreaktorów, których głównym celem jest oczyszczenie ze związków azotu i fosforu z zastosowaniem bakterii i innych organizmów.   Ostatni etap, w oczyszczalni o klasycznej technologii, to osadniki wtórne. Oczyszczone ścieki oddzielone zostają od osadów w procesie sedymentacji i trafiają do odbiornika. Osady w części wracają do bioreaktorów lub trafiają do dalszej przeróbki. Dodatkowym procesem często spotykanym w oczyszczalniach jest koagulacja. Koagulanty dodaje się głownie aby „polepszyć” proces sedymentacji oraz wyeliminować fosfor. Oczyszczane w ten sposób ścieki powinny spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenia.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.