Przepływ składników biogennych w oczyszczalni ścieków komunalnych

Dr inż. Zbigniew Kowalewski

Biogeny, substancje pożywkowe, składniki biogenne, jakby o nich nie mówić chodzi o pierwiastki i związki które budują i pozwalają funkcjonować ożywionej materii. Biogeny są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania środowiska, jednak ich nadmiar może powodować niekorzystne skutki. W wypadku ścieków komunalnych termin biogeny dotyczy głównie azotu i fosforu oraz ich związków, trzecim będzie węgiel. Ścieki bogate w azot i fosfor trafiają do oczyszczalni ścieków gdzie w trakcie działania szeregu procesów następuje ich redukcja tak aby do rzek trafiały z powrotem ścieki oczyszczone. W procesie oczyszczania ścieków, biogeny nie znikają w magiczny sposób (azot troszeczkę 😊) lecz zostają „przetransportowane” w inne miejsca. Główną role odgrywają tu procesy biologiczne, w wyniku działania bakterii azot zostaje przemieniony do fazy gazowej, jako że fosfor nie ma fazy gazowej jego całość zostaje uwięziona w osadach ściekowych, ponownie za sprawą bakterii. Mamy oczyszczone ścieki z niewielką ilością biogenów, pozostaje zagospodarować w jakiś sposób pozostałości po procesie oczyszczania. Osady mogą zostać termicznie zutylizowane lub posłużyć do produkcji biogazu który można wykorzystać tak jak gaz ziemny. Dzięki pewnym zmianom technologicznym (i zmianie sposobu myślenia) oczyszczalnia może zamienić się w zakład produkujący nawozy możliwe do wykorzystania w rolnictwie. W taki sposób obieg biogenów wpisałby się w ramy „circular economy”. Każda nowa czy też inna technologia niesie ze sobą pewne problemy: ilość i jakość gotowego produktu, koszty zmian i eksploatacji oraz gotowość samych odbiorców na zmiany.

Zapraszamy do odpowiedzi na pytanie i dyskusję na forum.

Fosfor z „odzysku” czy świeży i nowy. Który z nich jest „lepszy” dla rolnictwa?

20.02.2023 r.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.