Ujęcia wody - zanieczyszczenia, ryzyko

Dr inż. Klara Ramm

Zmiany klimatu, urbanizacja, ekstensywne rolnictwo, wycinka lasów i wiele innych działań ludzi na powierzchni Ziemi istotnie wpływa na to co dzieje się pod jej powierzchnią. Wody podziemne są w Polsce podstawą zaopatrzenia ludności, dlatego ich ilość i jakość są kluczowe w utrzymaniu bezpieczeństwa i zdrowia naszych miast i wsi. Wody te są silnie narażone na zanieczyszczenia mimo wielu metrów gruntu jaki dzieli je od powierzchni. Prowadzone w ostatnich latach, zgodnie z ustawą Prawo Wodne, analizy ryzyka przyniosły wiele interesujących, ale także niepokojących informacji o stanie ujęć wód podziemnych, zagrożeniach jakości i potrzebach eksploatatorów. Dzięki pracy ekspertów powstały wnioski i wytyczne, które dostarczają wiedzy operatorom ujęć oraz umożliwiają im planowanie działań naprawczych. Z pewnością warto analizę ryzyka przeprowadzić dla ujęć wód podziemnych rzetelnie tak, aby chronić bezcenne zasoby dla przyszłych pokoleń.  Dzięki dyrektywie INSPIRE wiele danych o wodach podziemnych i zagrożeniach można znaleźć na publicznych stronach internetowych, innych należy szukać w ramach dostępu do informacji publicznej czy tez po prostu w przedsiębiorstwach wodociągowych.

 


13.04.2023

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.