Budynek wielorodzinny jak zielona oaza

Lokalizacja: Asker, Norwegia 

Data realizacji: 2011-2013r. 

Koszty: brak danych (cała inwestycja około 8.5 - 9mln EUR) 

Opis dobrej praktyki: Panorama Asker jest przykładem zastosowania niebiesko-zielonych rozwiązań na ograniczonym obszarze. Projekt łączący dużą różnorodność biologiczną  z inwestycjami w zrównoważoną gospodarkę wodną (Alukon 2022). Ogrody na zielonych dachach pomagają zatrzymywać wodę opadowa, która przechodząc przez system komór z filtrami trafia do zbiornika retencyjnego, z którego woda pobierana może być do różnych celów a jej nadmiar zostaje odprowadzony do skrzynek rozsączających znajdujących się pomiędzy powierzchnia terenu a zwierciadłem wód podziemnych. Do ogrzewania i chłodzenia powietrza w budynku wykorzystywane są wody gruntowe. W parku wokół budynku stworzono biotopy imitujące naturę z różnymi rodzajami roślinności i zróżnicowanym wykorzystaniem lokalnych gatunków. Inwestycja objęła również renowacje rzeki Drengsrudbekken, na odcinku sąsiadującym z terenem. Strumień i lustro wody w pobliżu biurowca zostały zaprojektowane tak, aby ryby i inne organizmy mogły żyć i poruszać się w centrum Asker. Rzeka jest w trakcie przywracania pełnej wartości ekologicznej.  

Wprowadzone rozwiązania: zielone dachy, zbiornik do retencji wody deszczowej i system rozsączania wody do gruntu, renowacja rzeki Drengsrudbekken, wykorzystywanie wód gruntowych do ogrzewania i chłodzenia budynku.

Korzyści z wdrożenia dobrej praktyki: zapobieganie lokalnym problemom powodziowym, bez kosztowa regulacja temperatury w budynku.


Źródła:

  1. MODERNE OG MILJØVENNLIG, Asker Panorama, https://www.askerpanorama.no/byggetteknisk/ (dostęp: 15.09.22r.) 
  2. Om BREEAM-NOR, Grønn Byggallianse, https://byggalliansen.no/sertifisering/om-breeam/ (dostęp: 15.09.22r.) 
  3. Asker Panorama, Alukon, https://alukon.lv/en/objects/asker-panorama-norway (dostęp: 15.09.22r.)
Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.