Oczyszczalnia dla Hotelu Bania Thermal & Ski

Lokalizacja: Białka Tatrzańska 

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r. 

Opis dobrej praktyki: W oczyszczalni dla Hotelu Bania Thermal & Ski wykorzystano technologię mikrofiltracji membranowej (MBR). Kompleks oferuje gościom dostęp do ponad 250 pokoi hotelowych, 14 basenów i stoku narciarskiego w okresie zimowym. Woda wykorzystywana w Termie Bania, pozyskiwana z głębokości 2500 metrów, trafia do basenów po oddaniu części energii cieplnej, zachowując cenne mikroelementy. Wewnątrz architektury hotelowej zbudowana została oczyszczalnia ścieków wykorzystująca technologię MBR umożliwiającą ponowne wykorzystanie ścieków oczyszczonych. Jakość filtratu uzyskana po dodatkowej dezynfekcji lampą UV, eliminującej 99% pozostałych bakterii i wirusów, spełnia wszelkie normy pozwalające na jego ponowne wykorzystanie i bezpieczny kontakt z człowiekiem. Oczyszczona woda wykorzystywana jest do celów technologicznych kompleksu, np. do chłodzenia urządzeń w łaźniach geotermalnych hotelu, do sztucznego naśnieżania stoków w zimie czy nawadniania terenów zielonych w okresie letnim. Obiekt wyposażony jest w system dezodoryzacji, dzięki czemu oczyszczalnia nie stwarza żadnych uciążliwości dla gości przebywających w hotelu. Automatyka przemysłowa jest stale ulepszana, co ma istotny wpływ na optymalne zarządzanie energią. Hotel wprowadził dodatkowo urządzenia typu perlatory w celu oszczędności zużycia wody. Dachy i tarasy na terenie kompleksu w dużym stopniu porośnięte są zielenią retencjonującą deszczówkę. W planach uwzględnione jest podlewanie zieleni na terenu kompleksu wodą ze zbiornika buforowego deszczówki.

Wprowadzone rozwiązania: 

  • oczyszczalnia ścieków wykorzystująca technologię mikrofiltracji membranowej,
  • dezynfekcja ścieków lampą UV eliminującą 99% pozostałych bakterii,
  • system deodoryzacji ścieków.

 Korzyści z wdrożenia dobrej praktyki: 

  • ponowne wykorzystanie oczyszczonego ścieku m.in. do celów technologicznych,
  • ochrona wód gruntowych i zasilanie warstw wodonośnych poprzez infiltrację wody (naturalne oczyszczanie),
  • 2-4 krotna redukcja powierzchni zbiorników dzięki wykorzystaniu nowej technologii, w porównaniu z klasycznymi oczyszczalniami,
  • oszczędność energii potrzebnej do wydobycia, uzdatniania i transportu wody,
  • poprawa efektywności ekonomicznej inwestycji w odprowadzanie ścieków,
  • zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków i zanieczyszczenia wody.


Źródła: 

1. Bania magazyn, Wydawnictwo Góry i Góry Books, https://u.profitroom.com/2017.hotelbania.pl/uploads/wiesci/BANIA2021-lres.pdf (dostęp: 8.09.22r.) 

2. 5 advantages of recycling wastewater, Micronics, https://www.micronicsinc.com/filtration-news/advantages-of-recycling-wastewater/

3. W tym roku UE wdroży rozporządzenie umożliwiające odzyskanie wody ze ścieków oczyszczonych. Polska firma technologiczna od lat opracowuje takie rozwiązania, SCHWANDER POLSKA, https://www.schwander.pl/pl/nws/w-tym-roku-ue-wdrozy-rozporzadzenie-umozliwiajace-odzyskanie-wody-ze-sciekow-oczyszczonych-polska-firma-technologiczna-od-lat-opracowuje-takie-rozwiazania 

4. Oczyszczalnia ścieków MBR dla Hotelu Bania Thermal&Ski, Schwander, https://www.schwander.pl/pl/rzn/c/1 (dostęp: 10.09.22r.)

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.