Koncepcja suchej fabryki

Lokalizacja: Kanie (k. Warszawy), Polska 

Data rozpoczęcia realizacji: 2017 r. 

Koszty: 4 000 000 EUR 

Opis dobrej praktyki: W ramach programu "Sharing Beauty with All" L'Oréal Warsaw Plant w jednej z swoich siedzib  w Kaniach a następnie w kolejnych czterech zakładach, zaczęła wprowadzać w życie elementy koncepcji suchej fabryki. Jest to idea w imię której do minimum ograniczono ilość pobieranej z wodociągów wody, jednocześnie zwiększając ilość wody w obiegu zamkniętym. 

Wprowadzone rozwiązania: 

  • własny czteroetapowy proces oczyszczania ścieków (filtracja mechaniczna, chemiczne strącanie, oczyszczanie biologiczne z  ultrafiltracją membranową oraz odwrócona osmoza), 
  • wprowadzenie uzyskanej wody ponownie do obiegu jako wodę technologiczną, zmniejszenie zużycia wody przy myciu min. poprzez zastosowanie pary.

Korzyści z wdrożenia dobrej praktyki: 

  • obniżenie poboru i zużycia wody (recykling 5 500 m3 wody miesięcznie),
  • zmniejszenie poboru i  zużycia wody o 40% przy jednoczesnym wzroście produkcji o 220% oraz zwiększeniu średniej ilości wody w produkcie o 50% (w odniesieniu do 2005 r.).


Źródła:

  1. What's a dry factory?, L’oreal Groupe, https://www.loreal.com/en/news/commitments/whats-a-dry-factory/ (dostęp: 10.09.22r.) 

  2. Sucha fabryka, GOZ w praktyce, https://gozwpraktyce.pl/dobra-praktyka/sucha-fabryka/ (dostęp: 10.09.22r.) 

  3. Innowacyjne rozwiązania w L’Oréal Warsaw Plant Oszczędzamy zasoby wody, https://kampania17celow.pl/wp-content/uploads/2020/05/LOreal-Sucha-Fabryka.pdf (dostęp: 10.09.22r.)
Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.