Centrum Edukacyjne Fabryka Wody

Lokalizacja: Szczecin, Polska
Data realizacji: 2016 - 2023 r.
Koszty: 349 723 122,01 PLN
Opis dobrej praktyki: Fabryka Wody ma być obiektem pełniący funkcję edukacyjną (oferując ścieżki edukacyjne w obrębie 7 bloków tematycznych związanych z wodą) oraz rozrywkową i sportową (kompleks basenowy). Obieg wody w obiekcie realizowany jest w systemie zamkniętym za pośrednictwem wydajnego układu filtracyjnego, którego działania zaobserwować można w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu.
Wprowadzone rozwiązania: 

  • zamknięty obieg całej wody basenowej z układem filtracyjnym, odzysk zarówno wody jak i ciepła,
  • proces uzdatniania wody podzielony na pięć głównych etapów: koagulacja, filtracja (na złożach z szkła aktywnego (AFM) o różnej granulacji, zasypanych warstwowo), naświetlanie promieniami UV, korekta odczynu pH i dezynfekcja podchlorynem sodu uzyskiwanym w procesie elektrolizy membranowej.

Korzyści z wdrożenia dobrej praktyki: obniżenie kosztów zużycia wody wodociągowej, energii elektrycznej, zrzutu ścieków, podgrzewu czy serwisowania, do 75% przefiltrowanej wody popłucznej będzie można ponownie wykorzystać w nieckach basenowych, pozostałe 25%  zużywane będzie jest do płukania filtrów i membran a następnie trafi do instalacji odzysku ciepła, skąd po schłodzeniu zrzucana będzie do kanalizacji. walory  edukacyjne i rekreacyjne.


Źródła:

  1. Jak powstaje Centrum Edukacyjne Fabryki Wody, infoludek.pl, https://infoludek.pl/inwestycje/jak-powstaje-centrum-edukacyjne-fabryki-wody/ (dostęp: 15.09.22r.)

  2. Podbasenie Fabryki Wody, BASEN PROF, https://www.basenprof.pl/aktualnosci/3349/podbasenie_fabryki_wody.html (dostęp: 10.09.22r.)
Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.