Fabryka z systemem odzysku wody

Lokalizacja: Środa Śląska, Polska

Data rozpoczęcia realizacji: 2023 r.

Koszty: ponad 1 000 000 000 PLN (cały obiekt)

Opis dobrej praktyki: W nowym zakładzie produkcji PepsiCo Frito w Środzie Śląskiej wdrożona zostanie technologia odzysku wody deszczowej z dachu o powierzchni 70 tys. m2. Zebrana woda poddawana będzie procesowi nanofiltracji, a następnie wykorzystana w procesach technologicznych. Planowany jest również odzysk wody z procesu krojenia ziemniaków oraz jej powtórne wykorzystanie do wstępnego ich płukania.

Wprowadzone rozwiązania: odzysk wody deszczowej, z dachu i oczyszczenie jej w procesie nanofiltracji, rzędu 30 920 tys. m3 rocznie, budowa systemu odzysku wody z procesu krojenia ziemniaków na potrzeby wstępnego płukania.

Korzyści z wdrożenia dobrej praktyki: redukcja kosztów zakupu wody wodociągowej, ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnymi następstwami zbyt dużej ilości opadów.

Źródła:

  1. Amerykanie pod Wrocławiem inwestują ponad miliard złotych. Zobacz, co będą robić, Wrocław, https://www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-wroclaw/pepsico-frito-lay-zaklad-chipsow-wroclaw (dostęp:15.09.22r.) 
  2. Budowa największej fabryki przekąsek PepsiCo idzie pełną parą, Polski Przemysł, https://polskiprzemysl.com.pl/wiadomosci-spozywcze/budowa-najwiekszej-fabryki-przekasek-pepsico/ (dostęp:15.09.22r.)
Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.