Instalacja demonstracyjna gospodarki o obiegu zamkniętym w produkcji syropów

Lokalizacja: Bourges, Francja

Data realizacji: 2021 – 2023 r.

Koszty: brak danych (cały projekt: 3 989 873 EUR)

Opis dobrej praktyki: Projekt LIFE ZEUS (Zero liquid discharge water rEUSe) ma na celu zademonstrowanie korzyści środowiskowych, technicznych i gospodarczych wdrażania  innowacji w zakresie recyklingu wody na przykładzie technologii wdrożonej w fabryce partnera projektu - producenta syropów MONIN. Kluczem do osiągnięcia celów projektu (zmniejszenia zużycia wody i ponownego wykorzystania odzyskanych substratów) jest wysokowydajny system oparty na separacji strumieni wody, soli i materii organicznej z ścieków. System składać się będzie z dwóch prototypowych zespołów urządzeń do nanofiltracji membranowej z użyciem węglika krzemu, które zostaną zintegrowane z obiektami technologicznymi fabryki. 

Wprowadzone rozwiązania: technolgia R-Oasys® - odzyskanie i ponowne użycie solanki (chlorku sodu) wypływającej z zmiękczaczy technologia ReGeCycle® z niskociśnieniową membranyą nanofiltracyjną oczyszczania ścieków z materii organicznej oraz uzdatnienie wody dzięki metodzie odwróconej osmozy. 

Korzyści z wdrożenia dobrej praktyki: 

  • rozwój z poziomu gotowości technologicznej TRL 6 do TRL 8 (demonstracja ostatecznej formy technologii), 
  • recykling 40 500 m3  ścieków przemysłowych rocznie (90% z 45 000 mogólnej ilości ścieków), 
  • zmniejszenie o 68% poboru wody, 
  • ponowne wykorzystanie w miejscu powstania odzyskanych z ścieków 38 ton chlorku sodu rocznie (recykling 82% solanek w fabryce), 
  • zagospodarowanie odzyskanych z ścieków 405 ton odpadów organicznych (odzysk 100% materii organicznej) w firmie zewnętrznej do produkcji biogazu dającego 1 500 MWh/rok co ograniczy emisje CO2 o 1 419 ton rocznie.
Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.