Rzeka przywrócona miastu

Lokalizacja: Oslo, Norwegia  

Data realizacji: 1994 - 2023 r. 

Koszty: 70 mln EUR 

Opis dobrej praktyki:  Elementem miejskiej polityki środowiskowej Oslo jest przywracanie na powierzchnię skanalizowanych rzek, strumieni i cieków wodnych. Jedna z takich inwestycji, ma zostać oddana w czerwcu 2023 roku  w nowopowstającym Parku Klosterenga gdzie znowu ma popłynąć wpuszczona w kanał w 1920 roku rzeka Hovinbekk (Smoglab 2022).  Ciek nie powróci co prawda do naturalnej pierwotnej formy ale będzie przepływał przez rzeźby w systemie rynien, wanien, schodów wodnych i basenów. Niemniej jednak odegra istotną rolę w dostosowaniu obszaru parku do zmian klimatycznych, zagospodarowaniu wody deszczowej i wzmocnieniu ekologii miejskiej. 

Wprowadzone rozwiązania: 

  • przekształcenie nieprzepuszczalnej powierzchni w park z przywróconą na powierzchnie rzeką

 Korzyści z wdrożenia dobrej praktyki: 

  • poprawa warunków hydrologicznych zlewni miejskiej,
  • nowa przestrzeń rekreacyjna.
Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.