Gra edukacyjna "Woda – oszczędzam, nie marnuję!"

W terminie 17 października 2022 r. na terenie miasta Kraków odbyła się gra edukacyjna „Woda – oszczędzam, nie marnuję!”, będące częścią projektu WodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) (Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Obszar: Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków: „Wzmocnienie realizacji Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)). Organizatorem projektu jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz z partnerami - Aquateam COWI AS, GreenBack Sp. z o. o, Fundacja Optimus. Koordynatorem wydarzenia była dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN. Gra została przeprowadzone przez pracowników IGSMiE PAN i Fundacji Optimus. Tematem przewodnim godzinnej gry edukacyjnej była gospodarka wody o obiegu zamkniętym(GOZ), sposoby na jej oszczędzanie, uzdatnianie oraz rola obecności wody w organizmie człowieka i w środowisku. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Zabawa polegała na losowaniu pytań o różnych poziomach trudności i udzielaniu odpowiedzi w jak najkrótszym czasie, co pozwalało na przekazanie pudła z pulą pytań, w postaci kul oznaczonych numerkami, oraz ukrytej w nich tykającej bomby. Wybuch bomby oznaczał zakończenie gry i przegraną drużyny uczestnika w rękach którego znajdowało się pudło.  Zabawa na świeżym powietrzu dostarczyła uczniom dużo wiedzy, zabawy i emocji. Wszyscy uczestnicy otrzymali oznaczone logami projektu, organizatora i instytucji finansującej nagrody oraz certyfikaty potwierdzające czynny udział w grze edukacyjnej.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.