Szkoła letnia dla studentów i doktorantów "Zrównoważone i cyrkularne zarządzanie zasobami wodnymi"

W terminie 24-26 maja 2023 r. odbyła się szkoła letnia dla studentów i doktorantów w formie online pt. „Zrównoważone i cyrkularne zarządzanie zasobami wodnymi”, będąca częścią projektu WodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) (Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Obszar: Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków: „Wzmocnienie realizacji Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)). Liderem projektu jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz z partnerami - Aquateam COWI AS, GreenBack Sp. z o. o, Fundacja Optimus. Koordynatorem wydarzenia była dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN. Warsztaty zostały przeprowadzone przez ekspertów – dr hab. Marzenę Smol, prof. IGSMiE PAN, dr inż. Klarę Ramm, dr inż. Zbigniewa Kowalewskiego, dr Dariusza Włókę, mgr inż. Gabrielę Ważny oraz mgr inż. Magdalenę Andrunik. Uczestnikami 3-dniowej szkoły letniej byli doktoranci i studenci z dziedzin nauk środowiskowych z całej Polski. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający udział w szkole letniej.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.