Konkurs edukacyjny dla dzieci "wodoGOZowanie młodym okiem"

W terminie 16 czerwca 2023 r. na terenie Western Camp w Zatorze odbył się konkurs edukacyjny „wodoGOZowanie młodym okiem”, będący częścią projektu WodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) (Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Obszar: Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków: „Wzmocnienie realizacji Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)). Organizatorem projektu jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz z partnerami - Aquateam COWI AS, GreenBack Sp. z o. o, Fundacja Optimus. Koordynatorem wydarzenia była dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN. Konkurs został przeprowadzony przez pracowników IGSMiE PAN. Tematyką konkursu edukacyjnego dla dzieci była własna interpretacja dotycząca oszczędzania wody, oczyszczania ścieków,  uzdatniania  wody oraz roli obecności wody w organizmie człowieka i w środowisku w formie plakatu. Uczestnicy omówili swoje prace, a komitet jury w składzie mgr inż. Paulina Marcinek oraz mgr inż. Dominika Szołdrowska (pracownicy IGSMiE PAN) wyróżnili najlepszą pracę, za którą uczestnicy otrzymali stosowne wyróżnienia.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.