Gra edukacyjna "Wodne koło fortuny"

W terminie 14 czerwca 2023 r. na terenie Western Camp w Zatorze odbyła się gra edukacyjna „Wodne koło fortuny”, będąca częścią projektu WodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) (Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Obszar: Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków: „Wzmocnienie realizacji Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)). Organizatorem projektu jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz z partnerami - Aquateam COWI AS, GreenBack Sp. z o. o, Fundacja Optimus. Koordynatorem wydarzenia była dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN. Gra została przeprowadzona przez pracowników IGSMiE PAN. Tematem przewodnim godzinnej gry edukacyjnej była gospodarka wody o obiegu zamkniętym(GOZ), sposoby na oszczędzanie wody, oczyszczanie ścieków,  uzdatnianie  wody oraz rola obecności wody w organizmie człowieka i w środowisku. Uczestnicy zostali podzieleni na siedem grup. Zabawa polegała na kręceniu internetowym kołem fortuny na którym zamieszczone zostały kategorie dotyczące tematyki gry edukacyjnej. Każda drużyna losowała kategorię i odpowiadała na przygotowane pytania związane z wylosowaną kategorią. Za każdą poprawną odpowiedź drużyna otrzymywała punkty. Gra edukacyjna dostarczyła uczniom dużo wiedzy, zabawy i emocji. 

Przebieg gry edukacyjnej: 

  • Wykład wprowadzający do tematyki gry edukacyjnej.
  • Przeprowadzenie gry edukacyjnej.
  • Ogłoszenie wyników i przyznanie wyróżnień.
Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.