Seminarium dla naukowców "Woda w gospodarce o obiegu zamkniętym - odzysk wody"

W terminie 5 grudnia 2022 r. odbyło się seminarium dla naukowców online „Water in Circular Economy – water reuse” w języku angielskim, będące częścią projektu WodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) (Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Obszar: Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków: „Wzmocnienie realizacji Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)). Organizatorem projektu jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz z partnerami - Aquateam COWI AS, GreenBack Sp. z o. o, Fundacja Optimus. Koordynatorem wydarzenia była dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN. Seminarium przeprowadzono w ramach konferencji 3rd International Conference – Strategies toward Green Deal Implementation Water, Raw Materials & Energy przez przez dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN. Tematem przewodnim seminarium były technologie i rozwiązania na rzecz poprawy gospodarki wodno-ściekowej w zakresie odzysku wody. Podczas sesji zaprezentowano innowacyjne praktyki odzysku wody w różnych krajach europejskich oraz przedstawiono współczesne problemy rozwoju we wdrażaniu procesów recyklingu wody. 

Program seminarium: 

  • Marzena Smol, Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland

 Water-CE-management in practice – key role of water in the transformation process towards a circular economy (CE)  

  • Rafael Casielles, BIOAZUL, Spain

 Water reuse in Spain - good examples  

  • Klara Ramm, EurEau & Chamber of Commerce Polish Waterworks, Belgium - Poland

 Water reuse in Poland - good examples  

  • Māris Kļaviņš, University of Latvia, Latvia

 Water reuse in Latvia - good examples  

  • Beata Szatkowska & Renata Tomczak-Wandzel, Aquateam COWI, Norway – Poland

 Water reuse in Norway - good examples  

  • Małgorzata Szlachta, GTK - Geological Survey of Finland

 Water reuse in Finland - good examples  

  • Ahmad Elmoll, Univesite Libanaise, Lebanon

 Eco-innovative technology for wastewater treatment and reuse in Eastern Mediterranean region: Case of Lebanon

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.