Seminarium dla przedsiębiorców "Nowoczesne technologie odzysku wody - możliwości zastosowania, koszty i korzyści"

W terminie 6 marca 2024 r. odbyło się seminarium w formie online dla przedsiębiorców z sektora wodno-kanalizacyjnego pt. „Nowoczesne technologie odzysku wody -możliwości zastosowania, koszty i korzyści”, będące częścią projektu WodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) (Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Obszar: Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków: „Wzmocnienie realizacji Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)). Organizatorem projektu jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz z partnerami - Aquateam COWI AS, GreenBack Sp. z o. o, Fundacja Optimus. Koordynatorem wydarzenia była dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN. Szkolenie zostało przeprowadzone przez eksperta, którym była dr inż. Klara Ramm.Uczestnikami 3-godzinnego seminarium byli przedsiębiorcy prywatni z sektora wodno-kanalizacyjnego oraz przedstawiciele wodociągów miejskich zlokalizowanych na terenie Polski. Seminarium rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, które przedstawiła Dr hab. Marzena Smol-Aruszanjan, profesor IGSMiE PAN. Pierwszy moduł seminarium został przeprowadzony przez dr Dariusza Włókę i dotyczył omówienia i przedstawienia uczestnikom instalacji do odzysku wody szarej i deszczowej przygotowanej w ramach projektu “wodOGOZowanie”. W drugim module seminarium dr inż. Klara Ramm w swoim wykładzie omówiła tematy związane były m.in. z zastosowaniem prawa dotyczącego powtórnego wykorzystania ścieków, planami bezpieczeństwa odzysku wody, ryzykiem mikrobiologicznym oraz ryzykiem związanym z fizykochemią. Istotnym tematem była również: oceną zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego, podział klas jakości odzyskanej wody, wymogi i obowiązki przy dokonywaniu oceny ryzyka oraz zagadnienia pokrewne. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający udział w seminarium oraz oznaczone logami.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.