Seminarium dla społeczeństwa "Woda - najcenniejszy surowiec"

W terminie 27 maja 2023 r. na Stadionie PGE Narodowy podczas 26. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbyło się seminarium dla społeczeństwa pt. „Woda – najcenniejszy surowiec”, będące częścią projektu WodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) (Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Obszar: Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków: „Wzmocnienie realizacji Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)). Wystawcą był Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz z partnerami - Aquateam COWI AS, GreenBack Sp. z o. o, Fundacja Optimus. Koordynatorem wydarzenia była dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN. Seminarium zostało przeprowadzone przez pracowników IGSMiE PAN.

Tematem przewodnim 9-godzinnego programu było uświadamianie społeczeństwa o znaczeniu wody na świecie, która jest dobrem nieodnawialnym i na przestrzeni kilkudziesięciu lat stanie się rzadkim zasobem dla ponad połowy społeczeństwa oraz zapoznanie z tematem gospodarki o obiegu zamkniętym wody i przedstawieniu możliwości jej odzysku jako technologii przyszłości zapewniającej bezpieczeństwo dla ludzi na całym świecie, będącej nadzieją na lepsze jutro. W programie ujęta została prezentacja obiegu zamkniętego wody, która została  uzupełniona o materiały informacyjno-edukacyjne w postaci prezentacji, gdzie przeprowadzone zostały interakcje z młodszymi uczestnikami na temat sposobów na oszczędzanie wody w codziennym życiu. Rozmowa uświadomiła najmłodszym istotność użycia wody podczas użytku domowego oraz poznanie i wymianę pomysłów dotyczących dbania o wodę jako o najcenniejszy zasób każdego dnia.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.