Szkolenie dla przedsiębiorców "Zarządzanie ryzykiem w odzysku wody w przedsiębiorstwach sektora wod-kan"

W terminie 1 lipca 2022 r. na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany w Krakowie odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców z sektora wodno-kanalizacyjnego „Zarządzanie ryzykiem w odzysku wody w przedsiębiorstwach sektora wod-kan – ryzyko ujęć wód”, będące częścią projektu WodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) (Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Obszar: Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków: „Wzmocnienie realizacji Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)). Organizatorem projektu jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz z partnerami - Aquateam COWI AS, GreenBack Sp. z o. o, Fundacja Optimus. Koordynatorem wydarzenia była dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN. Szkolenie zostało przeprowadzone przez eksperta, którym była dr inż. Klara Ramm. Uczestnikami 4-godzinnego szkolenia byli przedsiębiorcy prywatni z sektora wodno-kanalizacyjnego oraz przedstawiciele wodociągów miejskich zlokalizowanych na terenie Polski. Wykład dr inż. Klary Ramm rozpoczął się omówieniem ogólnej sytuacji w bilansie wodnym Polski wraz z możliwościami jej poprawy z uwzględnieniem inspiracji europejskich i światowych, działań Polski w zakresie problematyki susz i niedoboru zasobów wodnych. Analiza dotyczyła m.in. funkcjonujących rozwiązań wraz z koniecznymi badaniami parametrów bezpieczeństwa na przykładach kilku krajów europejskich. Poruszane tematy związane były m.in. z zastosowaniem prawa dotyczącego powtórnego wykorzystania ścieków, planami bezpieczeństwa odzysku wody, ryzykiem mikrobiologicznym oraz ryzykiem związanym z fizykochemią. Istotnym wykładanym tematem była również: oceną zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego, podział klas jakości odzyskanej wody, wymogi i obowiązki przy dokonywaniu oceny ryzyka oraz zagadnienia pokrewne. Przedstawiona teoria ryzyka była wstępem do pracy nad realnymi studiami przypadków i niezwykle ciekawej dyskusji. Omawianym wyzwaniem była ocena ryzyka na podstawie przypadków z terytorium Polski. Postawą do rozwiązania zadania było rozporządzenie UE 2020/741 i inne obowiązujące akty prawa Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz oznaczone logami projektu, organizatora i instytucji finansującej materiały szkoleniowe.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.