Szkolenie dla społeczeństwa "Woda – najważniejszy surowiec na ziemi - czy grozi nam deficyt wody?"

W terminie 3 czerwca 2023 r. w Lisowie odbyło się szkolenie dla społeczeństwa pt. „Woda – najważniejszy surowiec na ziemi? Czy grozi nam deficyt wody?”, będące częścią projektu WodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) (Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Obszar: Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków: „Wzmocnienie realizacji Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)). Organizatorem projektu jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz z partnerami - Aquateam COWI AS, GreenBack Sp. z o. o, Fundacja Optimus. Koordynatorem wydarzenia była dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN. Szkolenie zostało przeprowadzone przez ekspertów: 

  • dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN
  • Łukasz Czaja, Stacja Uzdatniania Wody Herby
  • dr Dariusz Włóka, Green Back Sp z o. o.

oraz Animatora Fundacji Optimus. 

Uczestnikami szkolenia były dzieci i młodzież. Wykład dr hab. Marzeny Smol, prof. IGSMiE PAN rozpoczął się od przedstawienia zakresu i głównego celu projektu wodoGOZowanie. Następnie przedstawione zostały aktualne działania Polski w zakresie problematyki suszy i niedoboru zasobów wodnych w środowisku. Kolejno Animator z Fundacji Optimus przeprowadził warsztaty dla najmłodszych uczestników szkolenia pod hasłem „Woda młodym okiem”. Pan Łukasz Czaja ze Stacji Uzdatniania Wody Herby zaprezentował uczestnikom jakie są działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na rzecz zapobiegania deficytów wody. W drugiej części swojej prezentacji Pan Łukasz omówił rozwiązania oparte na przyrodzie w celu uzyskania korzyści ekonomicznych, gospodarczych i społecznych, czyli tzw. błękitno-zieloną infrastrukturę. Dr Dariusz Włóka przedstawił uczestnikom dobre praktyki zagospodarowania i ponownego wykorzystania wód deszczowych/roztopowych w gospodarstwach domowych. Na zakończenie szkolenia dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN przedstawiła uczestnikom prowadzone działania edukacyjne w ramach projektu wodoGOZowanie.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.