Warsztaty dla dzieci „Woda – oszczędzam, nie marnuję”

2 maja 2022 r. odbyły się warsztaty dla dzieci „Woda – oszczędzam, nie marnuję” zorganizowane przez Pracownię Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację Optimus. Tematem przewodnim 6-godzinnych zajęć była gospodarka o obiegu zamkniętym(GOZ). Przygotowane w przyjazny sposób interaktywne zajęcia dotyczące wykorzystania wody w produkcji oraz sposobów na jej efektywne oszczędzanie rozwinęły świadomość uczestników w kwestii ochrony środowiska. Prowadzący zaprezentowali wykład obejmujący tematy związane z  obiegiem wody w przyrodzie, jej wykorzystaniem w gospodarstwach domowych oraz śladem wodnym w produkcji poszczególnych przedmiotów codziennego użytku. Po zakończeniu części merytorycznej dzieci zostały podzielone na grupy i wzięły udział w grze edukacyjnej „woda w produkcji”. Gra odnosiła się do gospodarowania wodą - najcenniejszym zasobem na świecie. Dzieci dowiedziały się m.in. w jaki sposób „uczestniczy” ona w produkcji żywności i innych dóbr oraz handlu nimi. Rozmowa o zmianie codziennych nawyków zobrazowała dzieciom różnice w zużyciu ilości wody przy konkretnych czynnościach, a dyskusja pozwoliła na wymianę pomysłów wspierających oszczędzanie surowca każdego dnia. Wszyscy uczestnicy otrzymali oznaczone logami projektu, organizatora i instytucji finansującej nagrody oraz certyfikaty potwierdzające czynny udział w warsztatach.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.