Warsztaty dla dzieci "Woda - oszczędzam, nie marnuję!"

W terminie 10 czerwca 2022 r. w Zatorze odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci szkół podstawowych „Woda – oszczędzam, nie marnuję!”, będące częścią projektu WodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) (Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Obszar: Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków: „Wzmocnienie realizacji Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)). Organizatorem projektu jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz z partnerami - Aquateam COWI AS, GreenBack Sp. z o. o, Fundacja Optimus. Koordynatorem wydarzenia była dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN. Warsztaty zostały przeprowadzone przez pracowników IGSMiE PAN i Fundacji Optimus. Tematem przewodnim 6-godzinnych zajęć była gospodarka o obiegu zamkniętym(GOZ). Przygotowane w przyjazny sposób interaktywne zajęcia dotyczące wykorzystania wody w produkcji oraz sposobów na jej efektywne oszczędzanie rozwinęły świadomość uczestników w kwestii ochrony środowiska. Prowadzący zaprezentowali wykład obejmujący tematy związane z obiegiem wody w przyrodzie, jej wykorzystaniem w gospodarstwach domowych oraz śladem wodnym w produkcji poszczególnych przedmiotów codziennego użytku. Po zakończeniu części merytorycznej dzieci zostały podzielone na grupy i wzięły udział w grze edukacyjnej „woda w produkcji”. Gra odnosiła się do gospodarowania wodą - najcenniejszym zasobem na świecie. Dzieci dowiedziały się m.in. w jaki sposób „uczestniczy” ona w produkcji żywności i innych dóbr oraz handlu nimi. Rozmowa o zmianie codziennych nawyków zobrazowała dzieciom różnice w zużyciu ilości wody przy konkretnych czynnościach, a dyskusja pozwoliła na wymianę pomysłów wspierających oszczędzanie surowca każdego dnia. Wszyscy uczestnicy otrzymali oznaczone logami projektu, organizatora i instytucji finansującej nagrody oraz certyfikaty potwierdzające czynny udział w warsztatach.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.