Warsztaty dla dzieci "Woda - oszczędzam, nie marnuję!"

W terminie 14 czerwca 2022 r. w Publicznym Przedszkolu Lokomotywa w Krakowie odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci szkół podstawowych „Woda – oszczędzam, nie marnuję!”, będące częścią projektu WodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) (Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Obszar: Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków: „Wzmocnienie realizacji Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)). Organizatorem projektu jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz z partnerami - Aquateam COWI AS, GreenBack Sp. z o. o, Fundacja Optimus. Koordynatorem wydarzenia była dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN. Warsztaty zostały przeprowadzone przez pracowników IGSMiE PAN i Fundacji Optimus. Tematem przewodnim 6-godzinnych zajęć była gospodarka o obiegu zamkniętym(GOZ) wody oraz surowców w produkcji papieru. Wykład obejmował tematy związane m.in. z  obiegiem wody w przyrodzie, jej wykorzystaniem w gospodarstwach domowych oraz śladem wodnym w produkcji papieru. Przygotowane w przyjazny sposób interaktywne zajęcia angażowały dzieci w wykonanie wyrobów pochodzących z odzyskanych surowców. Rozmowa na temat kluczowości użycia wody w produkcji papieru i możliwościach jej optymalizacji, przez np. recykling makulatury, potwierdzona była samodzielnym przerobieniem papierowych odpadów w nowe wyroby jakim były kartki papieru czerpanego. Rozmowa o zmianie codziennych nawyków zobrazowała dzieciom różnice w zużyciu ilości wody przy konkretnych czynnościach, a dyskusja pozwoliła na wymianę pomysłów wspierających oszczędzanie cennej wody każdego dnia. Wszyscy uczestnicy otrzymali oznaczone logami projektu, organizatora i instytucji finansującej certyfikaty potwierdzające czynny udział w warsztatach.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.