Warsztaty dla młodych naukowców "Potencjał sektora wodno-ściekowego jako źródła składników biogennych"

W terminie 23 lutego 2023 r. odbyły się warsztaty w formie online dla młodych naukowców pt. „Potencjał sektora wodno-ściekowego jako źródła składników biogennych”, będące częścią projektu WodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) (Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Obszar: Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków: „Wzmocnienie realizacji Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)). Liderem projektu jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz z partnerami - Aquateam COWI AS, GreenBack Sp. z o. o, Fundacja Optimus. Koordynatorem wydarzenia była dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN. Warsztaty zostały przeprowadzone przez ekspertów - dr inż. Klarę Ramm oraz dr inż. Zbigniewa Kowalewskiego. Uczestnikami 3-godzinnych warsztatów byli młodzi naukowcy (doktoranci i studenci) z różnych dziedzin nauki z całej Polski. Warsztaty rozpoczęły się od krótkiego wprowadzenia dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze gospodarki wodno-ściekowej oraz odzysku składników biogennych, które przedstawiła dr hab. Marzena Smol, prof. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. W pierwszym module warsztatów dr inż. Zbigniew Kowalewski przybliżył tematykę przepływu składników biogennych w oczyszczalni ścieków komunalnych. Została omówiona istota odzysku fosforu oraz metody usuwania fosforu z oczyszczalni ścieków. Kolejno zostały przeprowadzone ćwiczenia angażujące uczestników, które dotyczyły modelowania systemu oczyszczania ścieków w oczyszczalni wykorzystując testową wersję programu BioWin. Drugi moduł warsztatów został przeprowadzony przez dr inż. Klarę Ramm i dotyczył odzysku wody ze ścieków komunalnych w celach nawadniania w rolnictwie. Wykład rozpoczął się przedstawieniem ogólnych informacji dotyczących ścieków komunalnych z przytoczeniem aktualnie obowiązujących norm prawnych w Polsce, następnie zaangażowano uczestników do rozwiązania dwóch studiów przypadku związanych z gospodarką wodna i przeprowadzono dyskusję nad proponowanymi przez uczestników rozwiązaniami. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający udział w warsztatach. 

Przebieg warsztatów: 

  • Prezentacja wprowadzająca - Gospodarka o obiegu zamkniętym w sektorze gospodarki wodno-ściekowej – odzysk składników biogennych.
  • Prezentacja - Przepływ składników biogennych w oczyszczalni ścieków komunalnych.
  • Zajęcia warsztatowe.
  • Prezentacja - Odzysk wody ze ścieków komunalnych w celach nawadniania w rolnictwie.
  • Zajęcia warsztatowe.
  • Dyskusja.
  • Podsumowanie i zakończenie warsztatów.


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.