Warsztaty dla Młodych Naukowców "Problematyka zanieczyszczenia wód w Polsce i UE"

W terminie 14 kwietnia 2023 r. odbyły się warsztaty w formie online dla młodych naukowców pt. „Problematyka zanieczyszczenia wód w Polsce i UE”, będące częścią projektu WodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) (Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Obszar: Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków: „Wzmocnienie realizacji Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ))”. Liderem projektu jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz z partnerami - Aquateam COWI AS, GreenBack Sp. z o. o, Fundacja Optimus. Koordynatorem wydarzenia była dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN. Warsztaty zostały przeprowadzone przez ekspertów - dr inż. Klarę Ramm oraz dr Dariusza Włókę. Uczestnikami 3-godzinnych warsztatów byli młodzi naukowcy (studenci, doktoranci oraz doktorzy do 5 lat po obronie) z różnych dziedzin nauki z całej Polski. Warsztaty rozpoczęły się od krótkiego wprowadzenia dotyczącego problemu zanieczyszczenia wód w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz odzysku wody, które przedstawiła dr hab. Marzena Smol, prof. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. W pierwszym module warsztatów dr Dariusz Włóka przybliżył tematykę negatywnego efektu działalności sektora rolniczego na zbiorniki wodne oraz sposobów, które pomagają w zmniejszeniu wpływu rolnictwa na środowisko. Drugi moduł warsztatów został przeprowadzony przez dr inż. Klarę Ramm i dotyczył analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych na podstawie dostępnych danych. Wykład rozpoczął się przedstawieniem ogólnych informacji dotyczących ryzyka zanieczyszczenia ujęć wód a, następnie zaangażowano uczestników do rozwiązania studium przypadku związanego z gospodarką wodna i przeprowadzono dyskusję nad proponowanymi przez uczestników rozwiązaniami. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający udział w warsztatach. Przebieg warsztatów: 

  • Prezentacja wprowadzająca – Problem zanieczyszczenia wód a gospodarka o obiegu zamkniętym.
  • Prezentacja – Zanieczyszczenie wody jako negatywny efekt działalności sektora rolniczego.
  • Zajęcia warsztatowe/dyskusja.
  • Prezentacja – Ujęcia wody – zanieczyszczenia, ryzyko.
  • Zajęcia warsztatowe/dyskusja.
  • Podsumowanie i zakończenie warsztatów.
Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.